Konsertarrangör|Turnéproduktion|Artistbokning

 

VIKTIG INFORMATION TILL PUBLIKEN:

Från och med d. 1/12 2021 krävs covidpass/vaccinbevis för alla över 18 år tillträde till alla publika evenemang med över 50 besökare, samt specifika avståndsregler vid över 100 besökare vilket påverkar alla våra evenemang.
Vaccinationsbevis kan beställas på www.covidbevis.se 
Visas i mobilen, alt skrivs ut och tas med. (glöm ej att ladda mobilen)
Kontrolleras i entrén tillsammans med legitimation och i samband med kontroll av konsertbiljett. 
Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna. Vaccinationsbeviset är en del av det så kallade covidbeviset. 
För mer information kring beslut kring detta vänligen besök:www.folkhalsomyndigheten.se alt. www.regeringen.se

Tack för att vi alla tillsammans tar ansvar för varandra genom att stanna hemma vid minsta tecken på möjlig smittsam sjukdom, samt i mån av möjlighet hålla respektfulla avstånd till varandra på väg till, från och under konsert och evenemang.
Tvätta händerna ofta, nys eller hosta i armvecket!

Vid våra evenemang placeras publik och gäster alltid enligt gällande regler och restriktioner och vi ansvarar för att information på plats finns lätt att ta del av i förekommande fall. Vi tvekar inte heller att vid behov avstyra eventuell och oacceptabel trängsel. Varmt och tryggt välkomna!