Konsertarrangör / Artistbokning / Turnéproducent

 

Vi följer myndigheters aktuella regler och riktlinjer gällande
offentliga evenemang.
besök:www.folkhalsomyndigheten.se alt. 
www.regeringen.se

Tack för att vi alla tillsammans tar ansvar för varandra genom att stanna hemma vid minsta tecken på möjlig smittsam sjukdom, samt i mån av möjlighet hålla respektfulla avstånd till varandra på väg till, från och under konsert och evenemang.
Tvätta händerna ofta, nys eller hosta i armvecket!

Vid våra evenemang placeras publik och gäster alltid enligt gällande regler och restriktioner och vi ansvarar för att information på plats finns lätt att ta del av i förekommande fall. Vi tvekar inte heller att vid behov avstyra eventuell och oacceptabel trängsel. Varmt och tryggt välkomna!