Management / Konsert &Turnéproduktion / Arrangör 

 

Vid våra konserter och evenemang informerar vi om
tillgänglighet vid aktuellt biljettförsäljningsställe.

Information om t.ex

  • Parkeringsmöjligheter
  • Om tillgång till ljudslinga eller hörhjälpmedel finns.
  • Om syntolkning och/eller texttolkning finns tillgängligt
  • Information för rullstolsburna
  • Kontaktuppgifter om en besökare vill ställa frågor om tillgänglighet